top of page

​chính sách giáo dục

(1) Đào tạo những người trung thực và hợp tác.

(2) Đào tạo những con người đam mê công việc và ý thức được trách nhiệm của mình.

(3) Nuôi dưỡng những con người khỏe mạnh, vui vẻ và tích cực.

笑顔学生

tập Huân ki thuật​ Khóa học sau khi đến/nghề phổ thông

​Nhóm nhỏ (sức chứa 24 người)

Khóa học tiếng Nhật, khóa học bảo vệ pháp luật, an toàn giao thông, khóa học phòng chống tội phạm, hướng dẫn lối sống, tài liệu giảng dạy, phí phiên dịch, phí ký túc xá, phí sử dụng cơ sở vật chất (bao gồm cả hóa đơn tiện ích)

講演会で笑顔学生

​Khóa thực tập kỹ thuật sau nhập cư/Nhân viên chăm sóc

​Nhóm nhỏ (sức chứa 24 người)

Khóa học giới thiệu chăm sóc điều dưỡng, khóa học tiếng Nhật, khóa học bảo vệ pháp luật, an toàn giao thông, khóa học phòng chống tội phạm, hướng dẫn lối sống, tài liệu giảng dạy, phiên dịch, ký túc xá, sử dụng cơ sở vật chất (bao gồm cả các tiện ích)

女子学生

​ Khóa hỗ trợ vượt qua kỹ năng đặc định

​nhóm nhỏ

​ đang chuẩn bị

Tên trung tâm khóa học Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế Sakura

bottom of page