top of page

​Doanh nghiệp giới thiệu việc làm có trả lương

Dịch vụ giới thiệu việc làm có tính phí cho người nước ngoài phù hợp với các công ty muốn thuê người nước ngoài sống ở nước ngoài hoặc những người sống ở Nhật Bản với người nước ngoài muốn làm việc và hỗ trợ thiết lập hợp đồng lao động cho cả hai bên.

​Tuyển mạng lưới trong và ngoài nước

Phù hợp với nhân sự đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc cao học và những người có thể sử dụng kiến thức và kinh nghiệm chuyên ngành của họ

・Tư cách lưu trú “Kỹ sư/Chuyên gia về Nhân văn/Dịch vụ Quốc tế”

​・Quốc gia tiếp nhận chính: Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Myanmar

ラップトップでの作業

​■Người nước ngoài sống ở nước ngoài​

■Người nước ngoài sống tại Nhật Bản​

lời yêu cầu

↓ Xác nhận nhiệm vụ sẽ tham gia

↓ Tạo hướng dẫn ứng dụng

↓ Bắt đầu tuyển dụng

​ ↓ Phỏng vấn

↓ Soạn thảo hồ sơ định cư​

​ ↓ Nhập cư

↓ Đưa đón sân bay/sắp xếp ký túc xá

↓ Thủ tục hành chính

↓ Thiết lập dây cứu sinh

phân công

lời yêu cầu

↓ Xác nhận nhiệm vụ sẽ tham gia

↓ Tạo hướng dẫn ứng dụng

↓ Bắt đầu tuyển dụng

​ ↓ Phỏng vấn

↓ Chuẩn bị hồ sơ​

↓ Di chuyển

↓ Thủ tục hành chính

↓ Thiết lập dây cứu sinh

phân công

​Tư cách lưu trú “Kỹ sư/Chuyên gia về Nhân văn/Dịch vụ Quốc tế”

01

[Kỹ sư/Chuyên gia về Nhân văn/Dịch vụ Quốc tế]

Công việc đòi hỏi công nghệ hoặc kiến thức trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên khác hoặc lĩnh vực luật, kinh tế, xã hội học hoặc nhân văn khác dựa trên hợp đồng với một tổ chức công hoặc tư nhân ở Nhật Bản hoặc dựa trên nền văn hóa nước ngoài Các hoạt động tham gia vào công việc đòi hỏi phải suy nghĩ hoặc nhạy cảm với

(Không bao gồm các hoạt động được liệt kê trong các phần sau: giảng dạy, nghệ thuật, báo chí, quản trị kinh doanh, dịch vụ pháp lý/kế toán, chăm sóc y tế, nghiên cứu, giáo dục, thuyên chuyển nội bộ công ty, chăm sóc điều dưỡng và giải trí.)

     

​ "Công nghệ" ・・・・・・・・Khoa học, kỹ thuật, khoa học tự nhiên khác, v.v.

     

“Kiến thức nhân văn”…… luật, kinh tế, xã hội học và các lĩnh vực nhân văn khác

      

“Kinh doanh quốc tế”・・・Kinh doanh liên quan đòi hỏi tư duy hoặc sự nhạy cảm dựa trên văn hóa nước ngoài

02

[Nghề nghiệp áp dụng cho kỹ sư, nhân văn và dịch vụ quốc tế]

​ Công việc cụ thể như sau.

“Công nghệ”・・・・・・・・・・Kỹ sư cơ khí, v.v., công việc liên quan đến thiết kế kết cấu, sản xuất và phát triển trong xây dựng và công trình dân dụng, v.v.

(Kỹ sư trong các lĩnh vực máy móc, điện, IT, thiết kế, công nghệ sản xuất, quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm, v.v. đòi hỏi kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật)

"Kiến thức nhân văn"・・・Kế toán, nhân sự, tổng vụ, marketing, phát triển sản phẩm, v.v.

​ (Bán hàng, lập kế hoạch bán hàng, hỗ trợ khách hàng, PR quảng cáo, tiếp thị, quản lý kinh doanh, kế toán tài chính, tổng vụ, v.v. đòi hỏi kiến thức quốc tế)

“Dịch vụ quốc tế”・・・Phiên dịch viên, biên dịch viên, giảng viên tại các trường ngoại ngữ tư nhân, v.v.

(Nhà thiết kế và nhà hoạch định sản phẩm sử dụng văn hóa và sự nhạy cảm của nước ngoài, thông dịch viên, biên dịch viên, giáo viên ngôn ngữ tại các công ty tư nhân, v.v.)

03

[Yêu cầu xin thị thực Kỹ sư/Chuyên gia về Nhân văn/Dịch vụ Quốc tế]

Các điều kiện để được cấp phép cho “Kỹ sư/Chuyên gia về Nhân văn/Dịch vụ Quốc tế” như sau.​ 

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến kiến thức và công nghệ cần thiết cho công việc bạn đang muốn làm, hoặc cùng trình độ kiến thức hoặc

Đã nhận được một nền giáo dục đại học hoặc cao hơn để có được các kỹ năng ("đại học" bao gồm các trường sau đại học và cao đẳng)

   

  • Hoàn thành khóa học chuyên ngành tại một trường dạy nghề sau khi học chuyên ngành liên quan đến kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc bạn đang cố gắng làm. chuẩn bị ngồitay

10 năm kinh nghiệm làm việc trở lên liên quan đến loại công việc đang đảm nhiệm.

bottom of page